Sponsorer

Tack alla sponsorer och partners!
För Bissarna är sponsring en viktig, och till och med avgörande del, för kvaliteten på verksamheten. Allt från Fotbollsskolan med barn i åldern 5-7 år. Via Ungdomsverksamheten med cirka 600 utövare, hundratalet ideellt arbetande föräldrar, eldsjälar och entusiaster. Till herrlaget med ambitionen att tillhöra svensk elitfotboll.

Vi ser alltid samarbetet med våra sponsorer som en möjlighet till aktiva relationer som ska ge mervärden på lång sikt för alla inblandade parter.

Sponsringen ska bidra till att stärka relationen till viktiga målgrupper, levandegöra Nyköping och Nyköpings BIS Fotboll som varumärken och sprida kunskap om den samhällsnytta vi tillför.

Tillsammans.

Kontakta Nyköpings BIS Fotboll genom att klicka här >> .
Det kan bli början eller fortsättningen på något riktigt stort.

 
Skriv ut