Bli sponsor

Fotboll är Nationalsporten i Sverige.
Med över 500 000 aktiva spelare, en miljon medlemmar och långt fler fotbollsintresserade i såväl slott som koja. Var tredje idrottsaktivitet i Sverige är fotboll... "En förening i varje by, fotboll för alla"

Bli sponsor tillsammans med Bissarna Fotboll
För Bissarna är sponsring en viktig och till och med avgörande del för kvaliteten på verksamheten. Allt från Fotbollsskolan med barn i åldern 5-7 år. Via ungdomsverksamheten med cirka 600 utövare, hundratalet ideellt arbetande föräldrar, eldsjälar och entusiaster. Till representationslagen med ambitionen att spela i högre divisioner i framtiden.

Vi ser alltid samarbetet med våra sponsorer som en möjlighet till aktiva relationer som ska ge mervärden på lång sikt för alla inblandade parter. Från lokal exponering till konkreta insatser som ger ungdomar en bättre start i livet.

Sponsringen ska bidra till att stärka relationen till viktiga målgrupper, levandegöra Nyköping och Bissarna Fotboll som varumärken och sprida kunskap om den samhällsnytta vi tillför. Tillsammans.

Bissarna Fotboll AB
Bissarna Fotboll AB verkar inom några huvudområden. Dels våra två digitala reklamväxlare samt med att bedriva resurs- och personaluthyrning och reklamproduktion samt events.

Ambitionen är att arbeta lokalt i första hand och alltid hålla såväl marknadsmässiga priser som hög kvalitet på de jobb vi levererar.

Fokusområden
De områden som Bissarna fokuserar sina insatser på är Barn, Hälsa, Integration och Livskvalitet. Inom dessa områden har vi valt att arbeta med projekt som ger Bissarna en plattform för möten med viktiga målgrupper samt en regionalt mental närvaro.

Vi arbetar med mottot "Regionens angelägenhet". Det kanske låter kaxigt, men vi älskar fotboll och Bissarna!

Utifrån den plattformen kan vi med passion, engagemang och ansvarstagande sprida kunskap och budskap som inspirerar till aktiviteter som bidrar till att folhälsan och bygden utvecklas positivt.

För mer information om samverkan, mervärden och lösningar kring sponsorpaket, kontakta Nyköpings BIS Fotboll genom att klicka här >>

 
Skriv ut